Indbydelser

DE FASTE LØRDAGSTRÆNINGER FOR JUNIORER
Hver lørdag kl. 13:00

SUPERLYN

Fredag 6. oktober
Tarteletter kl. 18:30 / Turnering kl. 19:30
Først spilles indledende puljer, derefter finalepuljer, alt afhænger af antal deltagere.
Der spilles efter FIDEs regler (tillæg B4) og turneringen bliver dansk rated.

Forplejning: denne gang vil der være et godt tilbud på tarteletter fra cirka kl. 18.30.

Betænkningstid: 3 minutter + 2 sekunders tillægstid under hele partiet.
Indskud: 50 kr.
80 kr. incl. dagskort for ikke-medlemmer.
Præmier: Øverste finalegruppe:
   1. præmie: 400,- kr.
   2. præmie: 200,- kr. som gavekort til Chess House
Øvrige finalegrupper:
   1. præmie: 200,- kr. som gavekort til Chess House
   2. præmie: 100,- kr. som gavekort til Chess House
Der er præmie til hver 4. deltager.
Tilmelding: DSU (link kommer snart) samt ved fremmøde indtil 19:15 på spilledagen.
Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.
Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House.

Chess House Efterårsferie EMT 2017

5 dage i træk:
Mandag d. 16. til fredag d. 20. oktober.
Alle dage kl. 18:30.
Chess House inviterer til en 5-runders schweizer med højst 36 deltagere (efter 'først til mølle'-princippet).
Der spilles n runde hver dag, og det er ikke tilladt at komme mere end n time for sent.
Turneringen ELO-rates.
Arrangørerne planlægger at vise 8 partier LIVE i hver runde, og alle deltagere vil komme på LIVE-bræt mindst en gang under turneringen.

Betænkningstid: 1 time 30 minutter til 40 træk og 20 minutter plus opsparet tid til resten af partiet.
Tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Indskud: 150 kr.
200 kr. incl. dagskort for ikke-medlemmer.
Præmier: Garanteret førstepræmie p 1.000 kr. samt flere ratingpræmier.
Det samlede indskud (150 kr.) pånær EMT-afgift går til præmier.
Præmier på 250 kr. og derunder udbetales som gavekort.
Ved ligestilling deles præmierne.
Tilmelding: Senest lørdag d. 14/10 til Martin Matthiesen, tlf. 27 21 20 36, eller (helst) online HER.
Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.

Deltagelse kræver (dagskort eller) medlemskab af Chess House.

CHESS HOUSE JUNIOR MASTER CLASS

Chess House inviterer alle skakinteresserede unge under 18 år til at deltage i Junior Master Class.
Junior Master Class er en række træningssamlinger for unge skakinteresserede, der ønsker at komme videre og få en dybere forståelse af spillet, samtidigt med, at man har det sjovt og hyggeligt med andre skakfreaks.
Man kan deltage i de forskellige træningssamlingerne uafhængigt af hinanden.
Invitation til
Chess House Junior Master Class 2017 #3


Lørdag d. 28. oktober i Chess House,
Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.
 
Kl. 9:30Vi starter med træning fordelt i 4 grupper
1001:   Begyndere
  Svarer til grupperne N/F i skoleskakverdenen
1002:   Øvede
  Svarer til grupperne E/D i skoleskakverdenen
1003:   Meget øvede
  Svarer til grupperne C/B i skoleskakverdenen
1004:   Super øvede
  Svarer til gruppe A i skoleskakverdenen
Kl. 12:30Middagspause/hygge.
Kl. 13:30LYNSKAK turnering.
Kl. 16:30Afslutning og præmieuddeling.


Pris: 50,00 kr. for medlemmer af Chess House.
Prisen er inkl. middagsmad men ekskl. drikkevarer!

Tilmelding HER.
Skriv til webmaster, hvis du kommer til at skrive din rigtige rating.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars på:
lars@skoleskak.dk

Vi glæder os til at se dig!

Lars & Sven/ Chess House
Deltagelse kræver medlemskab af Chess House.

DE FASTE LØRDAGSTRÆNINGER FOR JUNIORER

Hver lørdag kl. 13:00

NYHED I AARHUS
Chess House tilbyder nu:
Ugentlig skaktræning for alle juniorspillere

Er du begynder eller let øvet, er der nu endelig et ugentligt tilbud til dig med træning og undervisning i skak. Det skal være sjovt at spille skak, og jo bedre man er, jo sjovere og mere spændende bliver det. Mød op og deltag - sammen med en flok gode kammerater (både piger og drenge) - i en hyggelig skakeftermiddag i byens skakhus: Chess House. Vi har 20 års erfaring med skak og skakundervisning.

Invitation til juniorspillere
Lørdagstræning i Chess House
Hver lørdag fra d. 3. juni 2017

Kl.13:00Vi starter med at lære hinanden at kende og finde ud af, hvilket niveau alle befinder sig på, for at sikre, at undervisningen bliver bedst mulig.
Kl.13:30Gennemgang af skakteori, eksempelvis slutspil og åbninger. Hvad er det lige, der er rart at vide, når man skal spille mod andre? Tips & tricks.
Kl.14:00Pause.
Kl.14:15Løsning af praktiske skakopgaver. Så kan man lettere genkende problemerne og hurtigere finde løsningerne, når man støder på dem i skakpartierne
Kl.15:00Pause.
Kl.15:15Stopskak; man spiller mod hinanden, men træneren kan stoppe spillet undervejs ved det enkelte bræt og diskutere stillingen med begge spillere.
KL.16:30Afslutning og afhentning.
Pris pr. gang: 25,00 kr. incl. en gratis vand/sodavand.
Tilmelding på Chess House hjemmesiden: www.chesshouse.dk
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Lars på: lars@skoleskak.dk / 28 90 48 90 eller Sven på: formand@chesshouse.dk /50375417
Vi glæder os til at se dig!
Hilsen
Lars & Sven/ Chess House

Online tilmelding til d. 23/9

Online tilmelding til d. 30/9

Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House.

Onsdags-EMT september/november 2017

ER STARTET

5 onsdage
20. september, 4. + 11. + 25. oktober og 1. november
Alle dage kl. 18:30
Der spilles 5 runder, fortrinsvis i 6-mandsgrupper, og turneringen elo-rates.

Det er ikke tilladt at komme mere end n time for sent.

Betænkningstid: 1 time 30 minutter til 40 træk og 20 minutter plus opsparet tid til resten af partiet.
Tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Indskud: 150 kr.
200 kr. incl. dagskort for ikke-medlemmer.
Præmier: Det samlede indskud (150 kr.) pånær EMT-afgift går til præmier.
Præmier på kr. 250,- og derunder udbetales som gavekort.
Ved ligestilling deles præmierne.
Tilmelding: Senest mandag d. 18/9 til Martin Matthiesen, tlf. 27 21 20 36, eller (helst) online HER.
Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.

Deltagelse kræver (dagskort eller) medlemskab af Chess House.
Foreningen
Chess House

Katrinebjergvej 111A,
8200 Aarhus N.
Tlf. 86 19 76 47
Kontonr. 2273-3484193486
CVR-nr. 20985941Åbningstider i CH:
Hver onsdag
kl. 18:00 - 23:30
Juniortræning hver lørdag
kl. 12:30 - 17:00
Superlyn første fredag
i måneden kl. 19:00
Nordres klubaften er
torsdage.
Aarhus/Skolernes aften er tirsdage.
Tjek kalenderen for andre arrangementer, ændringer, ferie mm.