Indbydelser

DE FASTE LØRDAGSTRÆNINGER
Hver lørdag kl. 13:00

SKAK WORKSHOP MED GM JACOB AAGAARD
SØNDAG 2. JULI PÅ DOKK1

Chess House arrangerer i samarbejde med Dansk Skaksalg en SKAK-workshop

Der er adgang ved fremvisning af "Thinking Inside the Box" (enten købt tidligere eller "ved døren")
og efter online-tilmelding (se længere nede).
Kl. 12:00 Introduktion ved Sven Christensen, Formand i Chess House.
Kl. 12:10 Foredrag ved GM og forfatter Jacob Aagaard.
Kl. 13:30 Pause.
Kl. 14:00 Foredrag fortsat, samt spørgerunde.
Kl. 14:45 Signering af bogen: "Thinking Inside the Box".
Alle der har købt en/eller flere bøger til arrangementet deltager i lodtrækning om spændende gavekort.
Mulighed for at netværke med andre skak entusiaster.
Kl. 15:45 Lodtrækning om gavekort.
Arrangementet afsluttes.
thinking inside the box
Læs om Thinking Inside The Box

Uddrag fra bogen
Jacob Aagaard blev stormester i 2007 og har repræsenteret både Danmark og Skotland i international skak. Den mest meriterende sejr var det britiske mesterskab i 2007, hvor Aagaard sluttede på førstepladsen i et felt med 68 deltagere. Jacob Aagaard har været dansk landstræner og har spillet OL fire gange, to gange for Skotland og to gange for Danmark.

Aagaard bor i Glasgow i Skotland, hvor han er kreativ direktør på forlaget Quality Chess. Aagaard har skrevet og været redaktør på en lang række anerkendte skakbøger. I 2011 fik han FIDEs Isaac Boleslavsky-medalje som årets bedste forfatter.

I serien Grandmaster Preparation foreligger nu det sidste bind Thinking inside the box hvori Aagaard beskriver sin egen skakfilosofi, der er udviklet over de sidste 20 år. Omdrejningspunktet er spørgsmålet Hvordan træffer vi bedre beslutninger ved skakbrættet?. Aagaard kommer ind på bl.a. skakpsykologi, fire typer af beslutninger ved brættet, hvordan man spiller simple stillinger og han beskriver hvordan man bør analysere sit spil.
Jakob Aagaard
Jakob Aagaard
klik for større billede
Arrangementet finder sted søndag d. 2. juli i store sal p hovedbiblioteket: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus.

Online tilmelding


Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House.

Chess House Summer Open

7 dage i træk: søndag 25. juni til lørdag 1. juli.
6 første dage kl. 17:00, lørdag 1. juli kl. 12:00.
Chess House inviterer til en 7-runders schweizer med højst 42 deltagere (efter 'først til mølle'-princippet).
Der spilles n runde hver dag, og det er ikke tilladt at komme mere end n time for sent.
Turneringen ELO-rates.

Chess House vil forsøge at vise 8 partier live i hver runde, og målet er, at alle kommer til at spille mindst t parti, der vil kunne følges live på internettet HER.

Betænkningstid: 1 time 30 minutter til 40 træk og
30 minutter plus opsparet tid
til resten af partiet.
Tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Indskud: 200 kr. for medlemmer af CH, øvrige 250 kr.
Præmier: Garanteret førstepræ mie på 1.500 kr.
samt flere ratingpræmier.
Det samlede indskud (200 kr.)
pånær EMT-afgift går til præmier.
Ved ligestilling deles disse.
TILMELDING: Senest fredag d. 23/6 til
Martin Matthiesen, tlf. 27 21 20 36,
eller (helst) online HER.
Spillested: Chess House, Katrinebjergvej 111A,
8200 Aarhus N.
Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House.

DE FASTE LØRDAGSTRÆNINGER

Hver lørdag kl. 13:00

NYHED I AARHUS
Chess House tilbyder nu:
Ugentlig skaktræ ning for alle skoleskakspillere

Er du begynder eller let øvet, er der nu endelig et ugentligt tilbud til dig med træ ning og undervisning i skak. Det skal væ re sjovt at spille skak, og jo bedre man er, jo sjovere og mere spæ ndende bliver det. Mød op og deltag - sammen med en flok gode kammerater (både piger og drenge) - i en hyggelig skakeftermiddag i byens skakhus: Chess House. Vi har 20 års erfaring med skak og skakundervisning.

Invitation til skoleskakspillere
Lørdagstræ ning i Chess House
Hver lørdag fra d. 3. juni 2017

Kl.13:00Vi starter med at læ re hinanden at kende og finde ud af, hvilket niveau alle befinder sig på, for at sikre, at undervisningen bliver bedst mulig.
Kl.13:30Gennemgang af skakteori, eksempelvis slutspil og åbninger. Hvad er det lige, der er rart at vide, når man skal spille mod andre? Tips & tricks.
Kl.14:00Pause.
Kl.14:15Løsning af praktiske skakopgaver. Så kan man lettere genkende problemerne og hurtigere finde løsningerne, når man støder på dem i skakpartierne
Kl.15:00Pause.
Kl.15:15Stopskak; man spiller mod hinanden, men træ neren kan stoppe spillet undervejs ved det enkelte bræ t og diskutere stillingen med begge spillere.
KL.16:30Afslutning og afhentning.
Pris pr. gang: 25,00 kr. incl. en gratis vand/sodavand.
Tilmelding på Chess House hjemmesiden: www.chesshouse.dk
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Lars på: lars@skoleskak.dk / 28 90 48 90 eller Sven på: formand@chesshouse.dk /50375417
Vi glæ der os til at se dig!
Hilsen
Lars & Sven/ Chess House

Online tilmelding til d. 1/7

Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House.
Foreningen
Chess House

Katrinebjergvej 111A,
8200 Aarhus N.
Tlf. 86 19 76 47
Kontonr. 2273-3484193486Åbningstider:
Hver onsdag og fredag
kl. 18:00 - 23:30
Obs. Hold øje med eventuelle ændringer i kalenderen