Træning og undervisning: Step II

Torsdag den 18. maj holdt vi det første trænermøde i Chess House. De fremmødte fik en gennemgang af tankerne og ideerne, der hidtil er blevet fremlagt omkring træning i Chess House.

Status er, at ca. 15 kompetente skakspillere har meldt sig som potentielle trænere fremadrettet. Nogle ønsker at træne skoleskakspillere, andre ønsker at undervise voksne på højt niveau, og en del er indstillet på begge dele. Det giver et solidt grundlag for at arbejde videre med udviklingen af undervisningen.

På mødet blev der diskuteret en del om kursusforløb, priser og indhold. Der blev nævnt eksempler på træningsforløb, som deltagerne til mødet selv havde deltaget i, og hvilke erfaringer der kunne drages deraf.

Konklusionen blev følgende:

Træning af begyndere/skoleskakspillere er på skinner i den forstand, at der er rigeligt med trænere, tidspunkt for start er fastlagt til 3. juni 2017, og indhold er stort set også fastlagt. Der er allerede kommet ca. 8 forhåndstilmeldinger – inden vi overhovedet har annonceret, at vi vil lave denne form for ugentlig træning!

Med hensyn til undervisning for voksne og typisk mere erfarne skakspillere vil der blive udarbejdet et oplæg snarest muligt. Det sendes til trænerne, der så får mulighed for at kommentere og komme med forslag til forbedringer. For at undgå en uendelig række af møder returneres alt feedback direkte til formanden med henblik på mulig indarbejdelse i det endelige arbejdspapir.

Hvis alt går nogenlunde planmæssigt, vil vi kunne gå i luften med et seriøst og gennemarbejdet uddannelses-/træningsprogram i september 2017, hvorefter det vil køre kontinuerligt fremadrettet.

Skulle der sidde flere derude, som har lyst til at være med, er de fortsat meget velkommen til at henvende sig til formand@chesshouse.dk – toget er ikke kørt endnu!

Vi hører meget gerne fra alle, der efterspørger en form for undervisning/træning i skak, da vi gerne vil opfylde så mange ønsker som muligt! Brug venligst ovenstående e-mailadresse.