Onsdag d. 14. juni blev der afholdt event-møde i Chess house

Formanden for Chess House, Sven Christensen, startede mødet med at redegøre for arbejdet i de to andre nyetablerede grupper, Webgruppen og Trænergruppen, over for de fremmødte. Da der sker meget i begge grupper, og der var en del relevante spørgsmål, tog denne del af mødet næsten en halv time.
Herefter gik mødet over til anden del, der fokuserede på fremlæggelse og drøftelse af kommende aktiviteter i Chess House.
Sven Christensen beskrev en todelt strategi, hvor man på den ene side ville gøre en stor indsats for at forny og forbedre aktiviteter, der traditionelt har været afholdt i Chess House, mens der på den anden side fremover vil være stor fokus på at få gjort Chess House mere udadvendt og dermed få bedre kontakt med omverdenen.
I forhold til aktiviteter i Chess House er der indkommet ca. 25 forslag, der løbende bliver arbejdet på, og som i stort omfang vil blive fremlagt senest ved udgangen af juni måned, hvorfor det kan anbefales at holde øje med kalenderen på Chess House hjemmesiden. Formanden kunne fastslå, at andet halvår af 2017 bliver yderst spændende for skakinteresserede med interesse for Chess House.
I forhold til udadvendte aktiviteter vil der løbende blive indgået samarbejde med relevante og troværdige samarbejdspartnere: offentlige institutioner, virksomheder og NGOér.  Som et eksempel nævnte Sven Christensen starten på et perspektivrigt samarbejde med Dokk1 i Aarhus. Første arrangement løber af stabelen allerede 2. juli, hvor GM Jacob Aagaard holder foredrag på Dokk1 i Chess House regi og i samarbejde med Dansk Skaksalg.  Der bliver forhandlet med en række mulige samarbejdspartnere, og det forventes, at der vil komme konkrete resultater i løbet af efteråret, Formanden vil informere mere om dette på et senere tidspunkt.
Mødet blev afsluttet med god stemning og højt humør og et håb om, at mange flere vil tage imod invitationen til at deltage aktivt i foreningsarbejdet i Chess House, så vi kan få endnu mere fart på med at opbygge og udvikle Chess House: Hele Danmarks Skakhus!