IndbydelseNyhed

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 29. juli 2019 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Chess House.

DAGSORDEN:

Dagsorden følger og vil være tilgængelig senest 1 uge før den ekstraordinære generalforsamling.

Eventuelt: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Vel mødt!
Bestyrelsen for Chess House