Superlyn gik i Skolegade, Martin Mathiesen sejrede!

Martin Mathiesen får overrakt førstepladsen af BARTenderen

Årets første Superlyn blev afholdt på baren BART i Skolegade. Jeg havde været forbi tidligere på dagen og var spændt på, hvorledes det kunne arrangeres på de små runde borde … med almindelige papbrædter ville det have været en umulig opgave, men med Chess House’s træbrædter gik det alligevel, de stod mere eller mindre fast på de små runde borde, mens urene stod på en stol ved siden af!

Martin Matthiesen vinder et vigtigt parti over Peter Grove

Der var tretten til start, heraf et par stykker, der “bare” dukkede op på BART! Arrangør Thomas Vestergaard inddelte spillerne i to grupper, og 4 fra hver gruppe gik til Finalegruppe A, resten i B. Desværre nåede jeg ikke at få affotograferet turneringstavlerne, og deres skæbne er i skrivende stund uafklaret …

Jeg kom i Gruppe med Danmarksmester i nærskak Mads Andersen. Jeg vandt det indbyrdes parti og kom lidt heldigt igennem med maksimum; Mads blev toer med 4 af 5, og også Torill og en farlig Lars Foldager (fra København) kom i A-finalen.  Martin Matthiesen vandt den anden gruppe med 6 af 6 foran Peter Grove med 5, videre til A-finalen kom i øvrigt Martin Knudsen og Benjamin Christensen.

Der var 4-5 spillere i B-finalen og det afgørende slag stod mellem nordmanden Geir Ole Agedal og Per Oehlerich, og den i øvrigt hyggelige nordmand trak det længste strå.

I A-finalen udspillede jeg min rolle i de to første runder, her først i et gigantisk drama:

Runden efter fik Mads A så revanche imod mig. Herefter blev det et opgør mellem Grove, Mads A og Martin Mathiesen. Martin vandt over både Grove og Mads A, og han førte med et halvt før sidste runde. Her mødtes Mads A og Grove, mens Martin var oppe imod mig. Jeg stod længe godt, men pludselig havde Martin et fantomtræk – dronningoffer der ikke kunne modtages pga mat i bunden – og jeg var knust! Mads vandt over Grove til denne slutstilling:
1. Martin Mathiesen 6½ af 7!  2. Mads Andersen 6 og  3. Peter Grove 5.

Efter præmieuddelingen var der så almindelig råhygge, blandt andet modtog Mads A en udfordring fra en bargæst, men han fik hurtigt nok! Der var overvejende piger/kvinder som almindelige bargæster, én mente at skakspillere tiltrækker kvinder (Carlsen-effekten?!) – nogen fraterniseringer bemærkede jeg dog ikke 😉

Det bliver spændende at se, om samarbejdet med  BART fortsætter, spilleforholdene var selvfølgelig ikke ideelle, men Torill mente at netop dette endog var en fordel! Godt var det i alt fald at se skakspillet ude i nattelivet! Det praktiske med skakmaterialer klarede Thomas og Asbjørn til UG!


Mads Andersen i snak med Lars Foldager

Jo, der var rart på BART!

Link til billeder og en enkelt film.

15.01.2018: Så har jeg fået fat i turneringstabellerne for de indledende runder:

Den nederste tavle – og referatet ovenfor! – påstår at jeg fik 5 af 5, det er faktisk ikke tilfældet, idet det lykkedes Torill at holde remis imod mig, ret skal være ret!