INDBYDELSE TIL EVENTMØDE

På vegne af Chess House vil jeg hermed gerne invitere alle medlemmer og andre interesserede til at deltage i Eventmøde i Chess House onsdag den 14. juni kl. 19:00.

Efter vi nu har fået etableret både en stærk og velfungerende webgruppe og en bred og faglig kompetent undervisergruppe, er tiden nu kommet til, at vi skaber en proaktiv eventgruppe.
Fremadrettet vil Chess House i langt højere grad være udadvendt, med lyst til at samarbejde på kryds og på tværs men fortsat med fokus på at skabe de bedst mulige oplevelser for skakspillere i al almindelighed og vores egne medlemmer i særdeleshed.

Gennem de sidste par måneder har jeg modtaget en række gode forslag til aktiviteter og initiativer, vi kan give os i kast med. Det er derfor naturligt, at vi i fællesskab ser på, hvad der kunne være spændende udfordringer at give os i kast med.

På mødet vil jeg præsentere og gennemgå en buket af de ideer, der allerede er fremkommet, men det kunne være spændende at få endnu flere gode forslag på bordet.

Man kan så spørge sig selv: hvad med økonomien? Der er svaret, at mange af de skitserede ideer faktisk bidrager positivt til økonomien. På den måde får vi både skabt gode oplevelser, og vi forbedrer samtidig økonomien i Chess House – en såkaldt win/win situation.

Så kom frisk på onsdag, og er du forhindret i at komme, så giv en melding på e-mail eller tlf. til undertegnede, så du kan være med, når begivenhederne for alvor tager fart.

Med venlig hilsen
Sven Christensen
Formand & optimist