Gratis frivillligdag søndag d. 21. januar

I anledning af, at Aarhus er valgt som europæisk Frivillighovedstad for 2018, giver Kultur og Borgerservice igen en tak til frivillige i sociale og folkeoplysende foreninger mm., denne gang ved at give fri adgang til skøjtebaner og svømmehaller på søndag den 21. januar. 

Læs hvor og hvornår her.