Formandskandidat fundet!

På generalforsamlingen den 28. marts skal der vælges ny formand, da jeg ikke genopstiller. Heldigvis har Sven Christensen sagt ja til at stille op.

Chess House havde i år 2016 et underskud på 17.000,- kr. Årsagen til underskuddet er hovedsagelig tre forhold. Huslejen er steget med 10.000,- kr. om året, vi har ikke længere en eller flere anonyme sponsorer (vi mangler 12.000 i forhold til 2014) og barindtjeninger er faldet med 11.000 kr. At underskuddet samlet ikke er endnu større, skyldes at det går rigtig godt med ungdomsarbejdet.

Min opgave fremover bliver at få sat skub i omsætningen, bl.a. bliver der en frokost lørdag den 8. april, hvor vi vil følge 1. runde i DM i Rebild i fjernsynet.

Fredag den 28. april er der Støttefest med lynskak, hvor der serveres Ost&Rødvin samt lidt tapas og pate. Det koster 100,-kr. at deltage, og beløbet går ubeskåret til Chess House. Inkluderet i de 100,- kr. er det første glas rødvin/en alm. øl eller sodavand.

Svens opgave som formand bliver forhåbentlig ikke ret meget af praktisk art. Han skal ikke være dommer eller sende live-skak; men fokusere på sponsorpleje og de overordnede visioner for Chess House. Hvis Chess House skal overleve, skal vi alle bidrage med det, vi hver især er gode til. Og det gør ikke noget, at det også er sjovt at være med. Derfor, har du noget at bidrage med, det kunne være som bestyrelsesmedlem, barvagt, rengøringshjælp eller bagmand for et specielt arrangement, så kontakt Sven eller mig.